ПРЕСС-РЕЛИЗ II ОРТА-АЗИЯЛЫҚ АГРОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ САММИТ

0
13

2017 жылдың 8 желтоқсанында ІІ Орта-Азиялық Агротехнологиялық Саммит Intercontinental Almaty қонақүйінде өтеді. Саммит Қазақстанның агроөнеркәсіп кешені саласының инновацияларына арналған. Шараның ұйымдастырушысы Қазақ ұлттық аграрлық университеті.

Саммитке ҚР АШМ өкілдері, ведомствоға қарайтын ұйымдар, АҚШ ауылшаруашылық Департаменті, жетекші агроөндірістер, сала кеңестері, Қазақстан Республикасы агроөндірістік кешені және агрохимиялық компаниялар, ауылшаруашылығы өнімдерін өндірушілер, ғалымдар, Қазақстанның және шетелдің жетекші ғылыми және білім беру институттарының сарапшылары және тағы да басқа ұйымдар қатысады.

Өтетін күні: 8 желтоқсан 2017 ж.

Уақыты: 08.00-17.00

Өтетін орны: Алматы қ., InterContinentalAlmaty

Агросаммиттің мақсаты: Қазақстандағы агроөндірістік кешендер мәселелерін және инновациялар көмегімен оларды шешу әдістерін талқылау.

Шара аясында агробизнестегі өндіру және оны өткізу ақуалын көтеру бойынша сандық шешімдер талқыланатын болады. Ауылшаруашылығына жаңа технологияларды енгізудің шынайы үлгілері көрсетіледі, сонымен қатар тиімділіктің жаңа деңгейіне шыуға көмектесетін ауылшаруашылығындағы техникалар мен құралдар таныстырылады.

Саммит бағдарламасында тақырыптық панельдік сессиялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер: агробизнесті дамыту және қаржыландыру, сандық ауылшаруашылығы, мал жайылымы өнімділін оңтайландыру, карантиндік өсімдіктерді биологиялық бақылау, климат өзгеруі жағдайындағы өнімділік, (точечное земледелие-қалай аударылады, білмедім) тақырыптар бойынша өтеді.

Қатысушы елдер: Қазақстан, АҚШ, Италия, Ресей және т.б.

Agrohub.kz/ru/summit-2017

Нақты ақпарат алу және қатысуды бекіту үшін саммит үйлестірушісі Гульназ Искаковамен хабарласуыңызды өтінеміз.

Тел: +77075570770 Емайл: gulnaz.iskakova@gmail.com.

Самммитке қатысу ақысыз, бірақ орындар шектеулі. Тізімге енгеніңізді анықтаңыз.

 

II ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ САММИТ

8 декабря 2017 года состоится II Центрально-Азиатский Агротехнологический Саммит, который пройдет в гостинице Intercontinental Almaty. Саммит посвящен инновациям в агропромышленной отрасли Казахстана. Организаторами мероприятия является Агротехнологический Хаб при Казахском национальном аграрном университете.

В работе Саммита примут участие представители МСХ РК и подведомственные организации, Департамент сельского хозяйства США, ведущих агропредприятий, отраслевых союзов, компаний агрохимического и агропромышленного комплекса Республики Казахстан, сельхозтоваропроизводители, предприниматели, ученые, эксперты как из ведущих зарубежных научных и образовательных институтов, так и из Казахстана и др. организации.

Дата: 8 декабря 2017г.

Время: 08.00-17.00

Место: г.Алматы, InterContinental Almaty

Цель Агросаммита: обсуждение проблем в агропромышленном комплексе Казахстана и методы их решения при помощи инноваций.

В рамках мероприятия будут обсуждаться цифровые решения в агробизнесе для повышения производительности и продаж, продемонстрированы реальные примеры внедрения новых технологий в сельское хозяйство, а также ознакомление с техникой и оборудованием в сельском хозяйстве, которая поможет выйти на новый уровень эффективности.

Программа Саммита содержит такие мероприятия, как тематические панельные сессии, семинары, круглые столы на тематики: финансирование и развитие агробизнеса, цифровизация сельского хозяйства, оптимизация продуктивности пастбищных угодий, биологический контроль карантинных растений, урожайность в условиях изменяющегося климата, а также точечное земледелие.

Страны участницы: Казахстан, США, Италия, Россия, и другие.

Agrohub.kz/ru/summit-2017

Для получения более детальной информации и подтверждения участия, пожалуйста, свяжитесь с координатором саммита, Гульназ Искаковой по тел: +77075570770, или емайл: gulnaz.iskakova@gmail.com. Участие совершенно бесплатное, но количество мест ограничено. Подтвердите свое участие.

 

Central Asian AgTech Summit 2017

Sustainable and profitable agricultural production requires application of technology and data-driven solutions. This year brings together broad spectrum of experts to discuss innovation and current trends in agritech.

The summit is hosted by the AgriTech Hub and Kazakh National Agrarian University and provides an excellent opportunity to network with government officials, business owners and other key stakeholders in agricultural value chain.

Central Asian AgTech Summit 2017 will take place at Intercontinental Hotel, Almaty, on December 8, 2017.

The Summit will focus on such issues as sustainable use of land and water resources in agriculture, integrated pest management and biological control methods of pests and weeds, food traceability, genomics in fruit and vegetable production, precision agriculture and remote sensing. Key speakers and participants include leading experts from USDA, international research centers, development institutions, government agencies, local farmers, investors and startups.

Date: 8 December 2017.

Time: 08.00-17.00

Place: InterContinental Almaty hotel

Agrohub.kz/ru/summit-2017

Should you have comments or concerns, please do not hesitate to contact the AgTech Summit coordinator, Gulnaz Iskakova, at gulnaz.iskakova@gmail.com or

+7(707)-557-07-70. Free entrance, reserve your spot.